Sacs

01.

Què és el pèl·let?

El pèl·let de fusta és un biocombustible sòlid format per la compactació de matèria primera provinent del sector forestal, majoritàriament, serradures i encenalls.

El pèl·let es converteix en energia tèrmica a través de diferents instal·lacions, des d’una estufa domèstica fins a una gran caldera. Aquesta energia atén les necessitats de qualsevol habitatge unifamiliar, comunitat de veïns, empreses i indústries, hotels...

La matèria prima del pel·let ENERBÍO procedeix del sector de la primera transformació de la fusta que procedeix de la Catalunya central, concentrant-lo a St. Martí d'Albars on s'asseca, es granula, es treu i es distribueix.

02.

Avantatges del pèl·let

Fàcil d’emmagatzemar, econòmic, ecològic i sense caducitat.

• De fàcil emmagatzematge
• Més econòmic que el preu de les energies fòssils, suposant un estalvi en la factura energètica
• Natural i respectuós amb el medi ambient: la combustió de pèl·let és molt eficient.
La serradura que resulta de la combustió del pèl·let és mínima per la seva alta eficiència en la combustió, és totalment biodegradable i no és tòxica.
• No caduca, si està guardada en un lloc sec, sense humitats, pot aguantar durant molt de temps sense perdre les seves qualitats.
A Enerbio subministrem el pèl·let en tres formats diferents: sacs, big-bags i a granel.
El format més comú és el sac de 15 kg. És la forma més còmode pels usuaris de consum domèstic, són fàcilment transportables i de fàcil buidatge a l’estufa o caldera de pèl·let.

01.

Els sacs Enerbio contenen 15 kg de pèl·let 100% natural

Hi ha dos models de sac: de paper i de plàstic. El sac de plàstic és el model habitual, que permet veure el producte sense obrir el sac, en canvi, el de paper és més respectuós i respectuós amb el medi ambient

sacos

02.

Els palets contenen 77 sacs de 15 kg.

Els palets del sac de plàstic porten una funda que protegeix el producte que es pot emmagatzemar a l’exterior, resistent a l’aigua, al fred i al sol.

sacosdetalle-noticia-esdetalle-noticia-es